Herunder kan du se priser på de hyppigste vaccinationer. Klinikken kan tilbyde flere andre vacciner, blot vi ved det i god tid. Bemærk at der tillægges et vaccinationshonorar på 150 kroner.

Vær opmærksom på, at sygeforsikringen Danmark refunderer 50 % af udgiften til vaccination (gruppe 1, 2 og 5). Du skal selv sørge for at sende regningen til dem.

Vaccinationer Priser
Hepatitis A voksne 500
Hepatitis A børn 400
Hepatitis B voksne 400
Hepatitis B børn 300
Hepatitis A+B voksne 600
Hepatitis A+B børn 450
Gul feber 500
Stivkrampe/difteri 200
Influenza 200 (gratis for personer >64 år og ved kronisk sygdom)