Velkommen til lægeklinikken på Ørestads Boulevard 61F 2. sal

I klinikken arbejder lægerne Tom, Elisabeth og Katja. 

Derudover har vi Monja som er sekretær, og et hold medicinstuderende, som varetager sygeplejerskeopgaver.

Som patient er man tilknyttet klinikken som helhed. Man kan bestille tid hos den læge, man ønsker at få tid hos. Ved akutte henvendelser kan man dog ikke selv vælge lægen.

Tider kan bestilles via hjemmesiden, eller ved at kontakte sekretæren. Man kan kun bestille én tid pr dag, man kan således ikke have tid hos såvel læge som sygeplejerske den samme dag.

En konsultation varer 15 minutter. For at kunne nå i dybden med tingene, bør man fokusere på en enkelt problematik per konsultation. Har man flere problematikker, kan man altså blive bedt om at bestille en ny tid.

Visse specielle konsultationer kræver dog ekstra tid, og skal derfor bestilles ved telefonisk henvendelse til sekretæren. Det drejer sig om børneundersøgelser, attester, graviditetsundersøgelser og samtaler.